tensör akışı:: hizmet veren:: AspiredServableStateSnapshot

#include <aspired_version_policy.h>

Sunulabilir kişinin durumunun ve arzusunun anlık görüntüsü.

Özet

Genel özellikler

id
ServableId
is_aspired
bool
state

Genel özellikler

İD

ServableId tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::id

arzulanan

bool tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::is_aspired

belirtmek, bildirmek

LoaderHarness::State tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::state