tensör akışı:: hizmet veren:: AspiredVersionPolicy:: SunulabilirAksiyon

#include <aspired_version_policy.h>

Eylem ve onunla ilişkili sunulabilir öğenin kimliği.

Özet

Genel özellikler

action
id
ServableId

Kamu işlevleri

DebugString () const
string

Genel özellikler

eylem

Action tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::action

İD

ServableId tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::id

Kamu işlevleri

hata ayıklama dizesi

string tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::DebugString() const