Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: ServableStateMonitor :: ServableStateAndTime

Podsumowanie

Konstruktorzy i niszczyciele

ServableStateAndTime ()
ServableStateAndTime (ServableState servable_state, const uint64 event_time)

Atrybuty publiczne

event_time_micros
uint64
Godzina, w której opublikowano zdarzenie dotyczące stanu umożliwiającego obsługę.
state
ServableState
Stan serwowalnego.

Funkcje publiczne

DebugString () const
string
Zwraca ciąg reprezentujący tę strukturę przydatną do debugowania lub rejestrowania.

Atrybuty publiczne

event_time_micros

uint64 tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime::event_time_micros

Godzina, w której opublikowano zdarzenie dotyczące stanu umożliwiającego obsługę.

stan

ServableState tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime::state

Stan serwowalnego.

Funkcje publiczne

DebugString

string tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime::DebugString() const 

Zwraca ciąg reprezentujący tę strukturę przydatną do debugowania lub rejestrowania.

ServableStateAndTime

 tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime::ServableStateAndTime()=default

ServableStateAndTime

 tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime::ServableStateAndTime(
  ServableState servable_state,
  const uint64 event_time
)