זרימת טנסור :: אופ :: MapStage

#include <data_flow_ops.h>

שלב (מפתח, ערכים) במיכל הבסיסי שמתנהג כמו hashtable.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • מפתח: int64
 • ערכים: רשימה של סוגים של טנסורים רשימה של סוגי נתונים שעליהם הכניסו ערכים צריכים לדבוק.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • קיבולת: מספר מרבי של אלמנטים באזור ההיערכות. אם> 0, הוספות על המיכל ייחסמו כאשר תושג קיבולת.
 • מיכל: אם אינו ריק, תור זה ממוקם במיכל הנתון. אחרת, נעשה שימוש במיכל ברירת מחדל.
 • shared_name: יש צורך להתאים שם זה ל- Unstage Op התואם .

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes)
MapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes, const MapStage::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: MapStage :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור MapStage .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

MapStage

 MapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapStage

 MapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapStage::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
 int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)