tensor akışı:: işlem:: SıralanmamışSegmentMin

#include <math_ops.h>

Bir tensörün bölümleri boyunca minimumu hesaplar.

Özet

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Bu operatör, bulunan (burada) sıralanmamış bölüm toplamı operatörüne benzer. Segmentler üzerinden toplamı hesaplamak yerine minimumu şu şekilde hesaplar:

\(output_i = {j...} data_[j...]\) burada min j... öyle ki segment_ids[j...] == i .

Belirli bir bölüm kimliği i için minimum boşsa, belirli sayısal tür için mümkün olan en büyük değeri verir, output[i] = numeric_limits ::max() output[i] = numeric_limits ::max() .

Örneğin:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_min(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 1, 2, 2, 1],
#    [5, 6, 7, 8]]

Verilen segment kimliği i negatifse, karşılık gelen değer düşürülür ve sonuca dahil edilmez.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • segment_ids: Şekli data.shape öneki olan bir tensör.

İadeler:

 • Output : num_segments boyutuna sahip tek bir boyutla değiştirilen ilk segment_ids.rank boyutları dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SıralanmamışSegmentMin

 UnsortedSegmentMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const