tensor akışı:: işlem:: SıralanmamışSegmentToplamı

#include <math_ops.h>

Bir tensörün bölümleri boyunca toplamı hesaplar.

Özet

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Toplamın j... demetlerinin üzerinde olduğu \(output[i] = {j...} data[j...]\) şeklinde bir tensör hesaplar, öyle ki segment_ids[j...] == i . SegmentSum farklı olarak segment_ids sıralanması gerekmez ve tüm geçerli değerler aralığındaki tüm değerleri kapsaması gerekmez.

Belirli bir segment ID i için toplam boşsa, output[i] = 0 . Verilen segment kimliği i negatifse değer düşürülür ve segmentin toplamına eklenmez.

num_segments farklı segment kimliklerinin sayısına eşit olmalıdır.

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5, 5, 5, 5],
#    [5, 6, 7, 8]]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • segment_ids: Şekli data.shape öneki olan bir tensör.

İadeler:

 • Output : num_segments bir boyutla değiştirilen ilk segment_ids.rank boyutları dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SıralanmamışSegmentToplamı

 UnsortedSegmentSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const