השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: FusedResizeAndPadConv2D :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור FusedResizeAndPadConv2D .

סיכום

תכונות ציבוריות

resize_align_corners_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

ResizeAlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, מרכזם של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים.

תכונות ציבוריות

שינוי גודל_יישור_קרניים_

bool tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::resize_align_corners_ = false

פונקציות ציבוריות

ResizeAlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::ResizeAlignCorners(
  bool x
)

אם נכון, מרכזם של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים.

ברירת המחדל היא שקר.

ברירת המחדל היא שקר