tensorflow :: ops :: ResizeArea :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ResizeArea .

streszczenie

Atrybuty publiczne

align_corners_ = false
bool

Funkcje publiczne

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych.

Atrybuty publiczne

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::align_corners_ = false

Funkcje publiczne

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeArea::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

Jeśli prawda, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych.

Domyślnie false.

Domyślnie false