tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla UnsortedSegmentJoin .

streszczenie

Atrybuty publiczne

separator_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Separator używany podczas łączenia.

Atrybuty publiczne

separator_

StringPiece tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::separator_ = ""

Funkcje publiczne

Separator

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

Separator używany podczas łączenia.

Domyślnie „”