Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa i zwraca losową (klucz, wartość)

streszczenie

z podstawowego pojemnika. Jeśli podstawowy kontener nie zawiera elementów, operacja będzie blokować, dopóki to nie nastąpi.

Argumenty:

Zwroty:

 • Klucz Output
 • Wartości OutputList

Konstruktorzy i niszczyciele

MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

key
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MapUnstageNoKey .

Atrybuty publiczne

klucz

::tensorflow::Output key

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

MapUnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapUnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)