Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: MapUnstage

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.

streszczenie

z podstawowego pojemnika. Jeśli bazowy kontener nie zawiera tego klucza, operacja będzie blokować, dopóki tego nie zrobi.

Argumenty:

Zwroty:

 • OutputList : tensor wartości.

Konstruktorzy i niszczyciele

MapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstage::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
values

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: MapUnstage :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MapUnstage .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

MapUnstage

 MapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapUnstage

 MapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstage::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)