tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.

streszczenie

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

OrderedMapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapIncompleteSize::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
size

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla OrderedMapIncompleteSize .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

rozmiar

::tensorflow::Output size

Funkcje publiczne

OrderedMapIncompleteSize

 OrderedMapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapIncompleteSize

 OrderedMapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const OrderedMapIncompleteSize::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)