tensorflow :: ops :: CropAndResize :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla CropAndResize .

streszczenie

Atrybuty publiczne

extrapolation_value_ = 0.0f
float
method_ = "bilinear"
StringPiece

Funkcje publiczne

ExtrapolationValue (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
W stosownych przypadkach wartość stosowana do ekstrapolacji.
Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Ciąg określający metodę próbkowania do zmiany rozmiaru.

Atrybuty publiczne

extrapolation_value_

float tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::extrapolation_value_ = 0.0f

metoda_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::method_ = "bilinear"

Funkcje publiczne

EkstrapolacjaValue

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::ExtrapolationValue(
  float x
)

W stosownych przypadkach wartość stosowana do ekstrapolacji.

Domyślnie 0

metoda

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

Ciąg określający metodę próbkowania do zmiany rozmiaru.

Może to być "bilinear" lub "nearest" i domyślnie "bilinear" . Obecnie obsługiwane są dwie metody próbkowania: dwuliniowa i najbliższy sąsiad.

Domyślnie „dwuliniowy”