Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: FusedResizeAndPadConv2D :: Đính kèm

#include <nn_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho FusedResizeAndPadConv2D .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

resize_align_corners_ = false
bool

Chức năng công cộng

ResizeAlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, tâm của 4 pixel góc của bộ căng đầu vào và đầu ra được căn chỉnh, bảo toàn các giá trị ở các pixel góc.

Thuộc tính công cộng

resize_align_corners_

bool tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::resize_align_corners_ = false

Chức năng công cộng

Thay đổi kích thướcAlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::ResizeAlignCorners(
  bool x
)

Nếu đúng, tâm của 4 pixel góc của bộ căng đầu vào và đầu ra được căn chỉnh, bảo toàn các giá trị ở các pixel góc.

Giá trị mặc định là false.

Mặc định thành sai