przepływ tensorowy:: ops:: Zmień rozmiar Dwusześcienny:: Atrybuty

#include <image_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ResizeBicubic .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

align_corners_ = false
bool
half_pixel_centers_ = false
bool

Funkcje publiczne

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli tak, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, z zachowaniem wartości w narożnych pikselach.
HalfPixelCenters (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wartość domyślna to fałsz.

Atrybuty publiczne

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::align_corners_ = false

half_pixel_centers_

bool tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::half_pixel_centers_ = false

Funkcje publiczne

Wyrównaj narożniki

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

Jeśli tak, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, z zachowaniem wartości w narożnych pikselach.

Wartość domyślna to fałsz.

Domyślnie fałszywe

HalfPixelCentra

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::HalfPixelCenters(
  bool x
)

Wartość domyślna to fałsz.