tensorflow :: ops :: TFRecordReader :: Attrs

#include <io_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TFRecordReader .

streszczenie

Atrybuty publiczne

compression_type_ = ""
StringPiece
container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

CompressionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie „”.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, czytnik ten jest umieszczany w podanym pojemniku.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

Atrybuty publiczne

typ_kompresji_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::compression_type_ = ""

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

CompressionType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::CompressionType(
  StringPiece x
)

Domyślnie „”.

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, czytnik ten jest umieszczany w podanym pojemniku.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.

Domyślnie „”