StridedSliceAssign.Options

পাবলিক স্ট্যাটিক বর্গ StridedSliceAssign.Options

জন্য ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য StridedSliceAssign

পাবলিক পদ্ধতি

StridedSliceAssign.Options
beginMask (দীর্ঘ beginMask)
StridedSliceAssign.Options
ellipsisMask (দীর্ঘ ellipsisMask)
StridedSliceAssign.Options
endMask (দীর্ঘ endMask)
StridedSliceAssign.Options
newAxisMask (দীর্ঘ newAxisMask)
StridedSliceAssign.Options
shrinkAxisMask (দীর্ঘ shrinkAxisMask)

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পদ্ধতি

পাবলিক পদ্ধতি

প্রকাশ্য StridedSliceAssign.Options beginMask (দীর্ঘ beginMask)

প্রকাশ্য StridedSliceAssign.Options ellipsisMask (দীর্ঘ ellipsisMask)

প্রকাশ্য StridedSliceAssign.Options endMask (দীর্ঘ endMask)

প্রকাশ্য StridedSliceAssign.Options newAxisMask (দীর্ঘ newAxisMask)

প্রকাশ্য StridedSliceAssign.Options shrinkAxisMask (দীর্ঘ shrinkAxisMask)