Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zróżnicowalne

public protocol Differentiable

Typ, który matematycznie reprezentuje rozmaitość różniczkowalną, której przestrzenie styczne są skończone.

 • Typ reprezentujący różne pochodne wartości.

  Matematycznie jest to równoważne wiązce stycznej rozmaitości różniczkowej reprezentowanej przez typ różniczkowalny.

  Deklaracja

  associatedtype TangentVector: Differentiable & AdditiveArithmetic
   where TangentVector.TangentVector == TangentVector
 • Przenosi self wzdłuż danego kierunku. W geometrii Riemanna, jest to równoznaczne z wykładniczym mapie, która porusza self na powierzchni geodezyjnej wzdłuż danej wektor styczny.

  Deklaracja

  mutating mutating func move(along direction: TangentVector)
 • Zamknięcie, które tworzy zerowy wektor styczny, przechwytujący minimum niezbędnych informacji od self .

  move(along: zeroTangentVectorInitializer()) nie powinno modyfikować self .

  W niektórych przypadkach zerowy wektor styczny self jest równy TangentVector.zero . W innych przypadkach zerowy wektor styczny zależy od informacji w self , takich jak kształt n-wymiarowej tablicy. W przypadku programowania różnicowalnego bardziej wydajne jest zdefiniowanie niestandardowej właściwości zeroTangentVectorInitializer która zwraca zamknięcie, które przechwytuje i wykorzystuje tylko niezbędne informacje do utworzenia zerowego wektora stycznego. Na przykład:

  struct Vector {
    var scalars: [Float]
    var count: Int { scalars.count }
    init(scalars: [Float]) { ... }
    init(repeating repeatedElement: Float, count: Int) { ... }
  }
  
  extension Vector: AdditiveArithmetic { ... }
  
  extension Vector: Differentiable {
    typealias TangentVector = Vector
  
    @noDerivative
    var zeroTangentVectorInitializer: () -> TangentVector {
      let count = self.count
      return { TangentVector(repeating: 0, count: count) }
    }
  }
  

  Deklaracja

  var zeroTangentVectorInitializer: () -> TangentVector { get }
 • zeroTangentVector

  Metoda przedłużania

  zeroTangentVectorInitializer wektor zainicjowany przy użyciu zeroTangentVectorInitializer . move(along: zeroTangentVector) nie powinno modyfikować self .

  Deklaracja

  var zeroTangentVector: TangentVector { get }
 • withRecomputationInPullbacks (_ :)

  Metoda przedłużania

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  func withRecomputationInPullbacks<Result : Differentiable>(
   _ body: @escaping @differentiable (Self) -> Result
  ) -> Result
 • withDerivative (_ :)

  Metoda przedłużania

  Stosuje podane domknięcie do pochodnej self .

  Zwraca self jak funkcję tożsamości. Gdy wartość zwracana jest używana w kontekście, w którym jest zróżnicowana względem, stosuje podane zamknięcie do pochodnej wartości zwracanej.

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  func withDerivative(_ body: @escaping (inout TangentVector) -> Void) -> Self
 • sekwencjonowane (do: _ :)

  Metoda przedłużania

  Zwraca wynik obliczony przez zastosowanie sekwencji warstw do danych wyjściowych poprzedniej warstwy, z tym wyjątkiem, że dane wejściowe pierwszej warstwy to self .

  Deklaracja

  @differentiable
  public func sequenced<L1: Layer, L2: Layer>(through l1: L1, _ l2: L2) -> L2.Output
  where L1.Input == Self, L1.Output == L2.Input

  Parametry

  l1

  Pierwsza warstwa.

  l2

  Druga warstwa.

  Wartość zwracana

  Wynik ostatniej warstwy po zastosowaniu sekwencyjnym.

 • sekwencjonowane (do: _: _ :)

  Metoda przedłużania

  Zwraca wynik obliczony przez zastosowanie sekwencji warstw do danych wyjściowych poprzedniej warstwy, z tym wyjątkiem, że dane wejściowe pierwszej warstwy to self .

  Deklaracja

  @differentiable
  public func sequenced<L1: Layer, L2: Layer, L3: Layer>(through l1: L1, _ l2: L2, _ l3: L3)
   -> L3.Output
  where L1.Input == Self, L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input

  Parametry

  l1

  Pierwsza warstwa.

  l2

  Druga warstwa.

  l3

  Trzecia warstwa.

  Wartość zwracana

  Wynik ostatniej warstwy po zastosowaniu sekwencyjnym.

 • sekwencjonowane (do: _: _: _ :)

  Metoda przedłużania

  Zwraca wynik obliczony przez zastosowanie sekwencji warstw do danych wyjściowych poprzedniej warstwy, z tym wyjątkiem, że dane wejściowe pierwszej warstwy to self .

  Deklaracja

  @differentiable
  public func sequenced<L1: Layer, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer>(
   through l1: L1, _ l2: L2, _ l3: L3, _ l4: L4
  ) -> L4.Output
  where
   L1.Input == Self, L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input,
   L3.Output == L4.Input

  Parametry

  l1

  Pierwsza warstwa.

  l2

  Druga warstwa.

  l3

  Trzecia warstwa.

  l4

  Czwarta warstwa.

  Wartość zwracana

  Wynik ostatniej warstwy po zastosowaniu sekwencyjnym.

 • sekwencjonowane (do: _: _: _: _ :)

  Metoda przedłużania

  Zwraca wynik obliczony przez zastosowanie sekwencji warstw do danych wyjściowych poprzedniej warstwy, z tym wyjątkiem, że dane wejściowe pierwszej warstwy to self .

  Deklaracja

  @differentiable
  public func sequenced<L1: Layer, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer>(
   through l1: L1, _ l2: L2, _ l3: L3, _ l4: L4, _ l5: L5
  ) -> L5.Output
  where
   L1.Input == Self, L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input,
   L4.Output == L5.Input

  Parametry

  l1

  Pierwsza warstwa.

  l2

  Druga warstwa.

  l3

  Trzecia warstwa.

  l4

  Trzecia warstwa.

  l5

  Piąta warstwa.

  Wartość zwracana

  Wynik ostatniej warstwy po zastosowaniu sekwencyjnym.

 • Zwraca wynik obliczony przez zastosowanie sekwencji warstw do danych wyjściowych poprzedniej warstwy, z tym wyjątkiem, że dane wejściowe pierwszej warstwy to self .

  Deklaracja

  @differentiable
  public func sequenced<L1: Layer, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer, L6: Layer>(
   through l1: L1, _ l2: L2, _ l3: L3, _ l4: L4, _ l5: L5, _ l6: L6
  ) -> L6.Output
  where
   L1.Input == Self, L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input,
   L4.Output == L5.Input, L5.Output == L6.Input

  Parametry

  l1

  Pierwsza warstwa.

  l2

  Druga warstwa.

  l3

  Trzecia warstwa.

  l4

  Trzecia warstwa.

  l5

  Piąta warstwa.

  l6

  Szósta warstwa.

  Wartość zwracana

  Wynik ostatniej warstwy po zastosowaniu sekwencyjnym.