Aktualizacje certyfikatu programisty TensorFlow

Gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin Certyfikatowy Programisty TensorFlow. Twoje uprawnienia są ważne przez 3 lata od dnia zdania egzaminu.

Podczas gdy oceniamy kolejny krok w naszym programie certyfikatów, zakończyliśmy egzamin certyfikacyjny TensorFlow.