Nhóm người dùng TensorFlow

Nhóm người dùng TensorFlow (TFUG) là cộng đồng các nhà phát triển, kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và những người thực hành ML đam mê TensorFlow và các công nghệ liên quan. Tham gia TFUG gần bạn!

Sự kiện trước đó

TensorFlow Everywhere 2021 là một chuỗi các sự kiện toàn cầu do TensorFlow và cộng đồng học máy tại hơn 23 quốc gia trình bày bằng 10 ngôn ngữ.
Tổ chức một sự kiện? Hãy cho chúng tôi biết!
Không thể tìm thấy Nhóm người dùng TensorFlow trong thành phố của bạn? Đăng ký để bắt đầu một!