TensorFlow Everywhere là một chuỗi các sự kiện toàn cầu do TensorFlow và các cộng đồng máy học trên toàn thế giới dẫn đầu.

Theo dõi TensorFlow trên Twitter để biết thông tin cập nhật về sự kiện TensorFlow Everywhere tiếp theo.