C için TensorFlow'u yükleyin

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

TensorFlow, diğer diller için bağlamalar oluşturmak için kullanılabilecek bir C API'si sağlar. API, c_api.h içinde tanımlanır ve kolaylıktan çok basitlik ve tek biçimlilik için tasarlanmıştır.

Gecelik Libtensorflow C paketleri

Libtensorflow paketleri her gece oluşturulur ve desteklenen tüm platformlar için GCS'ye yüklenir. Bunlar, libtensorflow-gecelik GCS paketine yüklenir ve işletim sistemi ve oluşturulma tarihine göre dizine eklenir. MacOS ve Linux paylaşılan nesneleri için, sürümlenen .so dosyalarını, eserlerle dizine kopyalanan geçerli tarihe göre yeniden adlandıran bir komut dosyamız var.

Desteklenen Platformlar

C için TensorFlow, aşağıdaki sistemlerde desteklenir:

  • Linux, 64 bit, x86
  • macOS, Sürüm 10.12.6 (Sierra) veya üzeri
  • Windows, 64 bit x86

Kurmak

İndir ve çıkar

TensorFlow C kitaplığı URL
Linux
Yalnızca Linux CPU'su https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.7.0.tar.gz
Linux GPU desteği https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-linux-x86_64-2.7.0.tar.gz
Mac os işletim sistemi
yalnızca macOS CPU https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-darwin-x86_64-2.7.0.tar.gz
pencereler
Yalnızca Windows CPU'su https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-windows-x86_64-2.7.0.zip
Yalnızca Windows GPU'su https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-windows-x86_64-2.7.0.zip

C programınıza dahil edilecek başlık dosyalarını ve bağlantı kurulacak paylaşılan kitaplıkları içeren indirilen arşivi çıkarın.

Linux ve macOS'ta, /usr/local/lib çıkarmak isteyebilirsiniz:

FILENAME=libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.7.0.tar.gz
wget -q --no-check-certificate https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/${FILENAME}
sudo tar -C /usr/local -xzf ${FILENAME}

bağlayıcı

Linux/macOS'ta, TensorFlow C kitaplığını /usr/local gibi bir sistem dizinine çıkarırsanız, bağlayıcıyı ldconfig ile yapılandırın:

sudo ldconfig /usr/local/lib

TensorFlow C kitaplığını ~/mydir gibi sistem dışı bir dizine çıkarırsanız, bağlayıcı çevresel değişkenlerini yapılandırın:

Linux

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

Mac os işletim sistemi

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

Yapı

Örnek program

TensorFlow C kitaplığı kuruluyken, aşağıdaki kaynak koduyla ( hello_tf.c ) örnek bir program oluşturun:

%%writefile hello_tf.c
#include <stdio.h>
#include <tensorflow/c/c_api.h>

int main() {
  printf("Hello from TensorFlow C library version %s\n", TF_Version());
  return 0;
}
tutucu5 l10n-yer
Writing hello_tf.c

derlemek

Bir yürütülebilir dosya oluşturmak için örnek programı derleyin ve ardından şunu çalıştırın:

gcc hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf
tutucu7 l10n-yer
Hello from TensorFlow C library version 2.7.0-dev20211101

Program oluşturulmazsa, gcc'nin gcc C kitaplığına erişebildiğinden emin olun. /usr/local ayıklanırsa, kitaplık konumunu derleyiciye açıkça iletin:

gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf
tutucu9 l10n-yer
Hello from TensorFlow C library version 2.7.0-dev20211101

Kaynaktan oluştur

TensorFlow açık kaynak kodludur. Kaynak kodundan TensorFlow'un C kitaplığını oluşturmak için talimatları okuyun.