دموها

نمونه ها و دموهای زنده ساخته شده با TensorFlow.js را ببینید.

هولوبوث

با قدرت وب ML خود را به یک ساحل گرمسیری، فضای بیرونی و جاهای دیگر ببرید.

LipSync توسط YouTube

ببینید چقدر خوب با اشعار آهنگ محبوب "Dance Monkey" همگام می شوید. این تجربه درون مرورگر از مدل Facemesh برای تخمین نقاط کلیدی اطراف لب استفاده می کند تا دقت همگام سازی لب را به دست آورد.

Emoji Scavenger Hunt

از دوربین گوشی خود برای شناسایی ایموجی ها در دنیای واقعی استفاده کنید. آیا می توانید تمام شکلک ها را قبل از پایان زمان پیدا کنید؟

کنترلر وب کم

Pac-Man را با استفاده از تصاویر آموزش دیده در مرورگر خود بازی کنید.

ماشین قابل آموزش

بدون نیاز به کدنویسی! به یک ماشین یاد دهید تصاویر را تشخیص دهد و صداها را پخش کند.

حرکت آینه

فقط با حرکت در اطراف، تصاویر را به روشی جدید و سرگرم کننده کاوش کنید.

عملکرد RNN

از اجرای پیانو در زمان واقعی توسط یک شبکه عصبی لذت ببرید.

Node.js Pitch Prediction

یک مدل سمت سرور برای طبقه بندی انواع زمین بیسبال با استفاده از Node.js آموزش دهید.

آموزش مدل را تجسم کنید

نحوه تجسم آموزش درون مرورگر و مدلسازی رفتار و آموزش با استفاده از tfjs-vis را ببینید.

دموهای انجمن

با الگوهای رسمی شروع کنید و برترین‌های انجمن را برای الهام گرفتن کاوش کنید.

قطعی

اشکالات انجمن را بررسی کنید و پروژه های خود را با TensorFlow.js بسازید.

CodePen

قالب های دیگ بخار را چنگال کنید و نمونه های کاری را از جامعه بررسی کنید.

پروژه های انجمن GitHub

ببینید انجمن چه چیزی ایجاد کرده و به صفحه گالری TensorFlow.js ارسال کرده است.

جدیدترین پروژه های جدید ایجاد شده با TensorFlow.js را بیاموزید و پروژه های خود را با استفاده از هشتگ به اشتراک بگذارید!

مثال نوع داده ورودی نوع وظیفه نوع مدل محیط آموزشی محیط استنتاج نوع API نسخه ی نمایشی
abalone-node عددی بارگیری داده ها از فایل محلی و آموزش در Node.js پرسپترون چند لایه Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
افزودن-rnn متن دنباله به دنباله RNN: SimpleRNN، GRU و LSTM مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
add-rnn-webworker متن دنباله به دنباله RNN: SimpleRNN، GRU و LSTM مرورگر: Web Worker مرورگر: Web Worker لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
angular-predictive-prefetching عددی پیش بینی چند کلاسه شبکه عصبی عمیق مرورگر: Service Worker مرورگر: Service Worker لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
بیس بال گره عددی طبقه بندی چند طبقه پرسپترون چند لایه Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
بوستون مسکن عددی پسرفت پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
چرخ دستی یادگیری تقویتی شیب سیاست مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
پسوند کروم تصویر (استقرار TF.js در افزونه کروم) شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر نسخه ی نمایشی وجود ندارد
لایه سفارشی (تعریف یک زیرنوع لایه سفارشی) مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
data-csv ساخت tf.data.Dataset از یک CSV راه دور نمایش نسخه ی نمایشی
تولید کننده داده ساخت tf.data.Dataset با استفاده از یک ژنراتور پسرفت مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
تاریخ-تبدیل-توجه متن تبدیل متن به متن مکانیسم توجه، RNN Node.js مرورگر و Node.js لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
الکترون تصویر (استقرار TF.js در برنامه های دسکتاپ مبتنی بر الکترون) شبکه عصبی کانولوشنال Node.js نسخه ی نمایشی وجود ندارد
fashion-mnist-vae تصویر مولد رمزگذار خودکار متغیر Node.js مرورگر لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
بصری سازهای تعاملی تصویر طبقه بندی چند کلاسه، تشخیص اشیا، تقسیم بندی مرورگر نسخه ی نمایشی وجود ندارد
عنبیه عددی طبقه بندی چند طبقه پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
iris-fitDataset دنباله به دنباله طبقه بندی چند طبقه پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
جنا-آب و هوا متن ترتیب به پیش بینی MLP و RNN مرورگر و Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
lstm-text-generation تصویر ترتیب به پیش بینی RNN: LSTM مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
منیست تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
mnist-acgan تصویر شبکهی مولد متقابل شبکه عصبی کانولوشنال؛ GAN Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
mnist-core تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر هسته (Ops) نمایش نسخه ی نمایشی
mnist-node تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
mnist-transfer-cnn تصویر طبقه بندی چند کلاسه (یادگیری انتقالی) شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
موبایل نت تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
چند جمله ای-رگرسیون عددی پسرفت شبکه عصبی کم عمق مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
چند جمله ای-رگرسیون-هسته ای عددی پسرفت شبکه عصبی کم عمق مرورگر مرورگر هسته (Ops) نمایش نسخه ی نمایشی
کوانتیزاسیون مختلف اثر کمی سازی وزن پس از تمرین را نشان می دهد مختلف Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
احساسات متن پیش بینی توالی به باینری LSTM، 1D ConvNet Node.js Node.js یا Python لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
تشخیص ساده شی تصویر تشخیص اشیا شبکه عصبی کانولوشنال (یادگیری انتقال) Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
مار-dqn تشخیص اشیا Deep Q-Network Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
ترجمه متن دنباله به دنباله رمزگذار و رمزگشا LSTM Node.js یا Python مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
tsne-mnist-canvas کاهش ابعاد و تجسم داده ها tSNE مرورگر مرورگر هسته (Ops) نسخه ی نمایشی وجود ندارد
وب کم-انتقال-آموزش تصویر طبقه بندی چند کلاسه (یادگیری انتقالی) شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
وب سایت فیشینگ عددی طبقه بندی باینری پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
،

دموها

نمونه ها و دموهای زنده ساخته شده با TensorFlow.js را ببینید.

هولوبوث

با قدرت وب ML خود را به یک ساحل گرمسیری، فضای بیرونی و جاهای دیگر ببرید.

LipSync توسط YouTube

ببینید چقدر خوب با اشعار آهنگ محبوب "Dance Monkey" همگام می شوید. این تجربه درون مرورگر از مدل Facemesh برای تخمین نقاط کلیدی اطراف لب استفاده می کند تا دقت همگام سازی لب را به دست آورد.

Emoji Scavenger Hunt

از دوربین گوشی خود برای شناسایی ایموجی ها در دنیای واقعی استفاده کنید. آیا می توانید تمام شکلک ها را قبل از پایان زمان پیدا کنید؟

کنترلر وب کم

Pac-Man را با استفاده از تصاویر آموزش دیده در مرورگر خود بازی کنید.

ماشین قابل آموزش

بدون نیاز به کدنویسی! به یک ماشین یاد دهید تصاویر را تشخیص دهد و صداها را پخش کند.

حرکت آینه

فقط با حرکت در اطراف، تصاویر را به روشی جدید و سرگرم کننده کاوش کنید.

عملکرد RNN

از اجرای پیانو در زمان واقعی توسط یک شبکه عصبی لذت ببرید.

Node.js Pitch Prediction

یک مدل سمت سرور برای طبقه بندی انواع زمین بیسبال با استفاده از Node.js آموزش دهید.

آموزش مدل را تجسم کنید

نحوه تجسم آموزش درون مرورگر و مدلسازی رفتار و آموزش با استفاده از tfjs-vis را ببینید.

دموهای انجمن

با الگوهای رسمی شروع کنید و برترین‌های انجمن را برای الهام گرفتن کاوش کنید.

قطعی

اشکالات انجمن را بررسی کنید و پروژه های خود را با TensorFlow.js بسازید.

CodePen

قالب های دیگ بخار را چنگال کنید و نمونه های کاری را از جامعه بررسی کنید.

پروژه های انجمن GitHub

ببینید انجمن چه چیزی ایجاد کرده و به صفحه گالری TensorFlow.js ارسال کرده است.

جدیدترین پروژه های جدید ایجاد شده با TensorFlow.js را بیاموزید و پروژه های خود را با استفاده از هشتگ به اشتراک بگذارید!

مثال نوع داده ورودی نوع وظیفه نوع مدل محیط آموزشی محیط استنتاج نوع API نسخه ی نمایشی
abalone-node عددی بارگیری داده ها از فایل محلی و آموزش در Node.js پرسپترون چند لایه Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
افزودن-rnn متن دنباله به دنباله RNN: SimpleRNN، GRU و LSTM مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
add-rnn-webworker متن دنباله به دنباله RNN: SimpleRNN، GRU و LSTM مرورگر: Web Worker مرورگر: Web Worker لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
angular-predictive-prefetching عددی پیش بینی چند کلاسه شبکه عصبی عمیق مرورگر: Service Worker مرورگر: Service Worker لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
بیس بال گره عددی طبقه بندی چند طبقه پرسپترون چند لایه Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
بوستون مسکن عددی پسرفت پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
چرخ دستی یادگیری تقویتی شیب سیاست مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
پسوند کروم تصویر (استقرار TF.js در افزونه کروم) شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر نسخه ی نمایشی وجود ندارد
لایه سفارشی (تعریف یک زیرنوع لایه سفارشی) مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
data-csv ساخت tf.data.Dataset از یک CSV راه دور نمایش نسخه ی نمایشی
تولید کننده داده ساخت tf.data.Dataset با استفاده از یک ژنراتور پسرفت مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
تاریخ-تبدیل-توجه متن تبدیل متن به متن مکانیسم توجه، RNN Node.js مرورگر و Node.js لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
الکترون تصویر (استقرار TF.js در برنامه های دسکتاپ مبتنی بر الکترون) شبکه عصبی کانولوشنال Node.js نسخه ی نمایشی وجود ندارد
fashion-mnist-vae تصویر مولد رمزگذار خودکار متغیر Node.js مرورگر لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
بصری سازهای تعاملی تصویر طبقه بندی چند کلاسه، تشخیص اشیا، تقسیم بندی مرورگر نسخه ی نمایشی وجود ندارد
عنبیه عددی طبقه بندی چند طبقه پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
iris-fitDataset دنباله به دنباله طبقه بندی چند طبقه پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
jena-weather متن ترتیب به پیش بینی MLP و RNN مرورگر و Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
lstm-text-generation تصویر ترتیب به پیش بینی RNN: LSTM مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
منیست تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
mnist-acgan تصویر شبکهی مولد متقابل شبکه عصبی کانولوشنال؛ GAN Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
mnist-core تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر هسته (Ops) نمایش نسخه ی نمایشی
mnist-node تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
mnist-transfer-cnn تصویر طبقه بندی چند کلاسه (یادگیری انتقالی) شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
موبایل نت تصویر طبقه بندی چند طبقه شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
چند جمله ای-رگرسیون عددی پسرفت شبکه عصبی کم عمق مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
چند جمله ای-رگرسیون-هسته ای عددی پسرفت شبکه عصبی کم عمق مرورگر مرورگر هسته (Ops) نمایش نسخه ی نمایشی
کوانتیزاسیون مختلف اثر کمی سازی وزن پس از تمرین را نشان می دهد مختلف Node.js Node.js لایه های نسخه ی نمایشی وجود ندارد
احساسات متن پیش بینی توالی به باینری LSTM، 1D ConvNet Node.js Node.js یا Python لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
تشخیص ساده شی تصویر تشخیص اشیا شبکه عصبی کانولوشنال (یادگیری انتقال) Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
مار-dqn تشخیص اشیا Deep Q-Network Node.js مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
ترجمه متن دنباله به دنباله رمزگذار و رمزگشا LSTM Node.js یا Python مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
tsne-mnist-canvas کاهش ابعاد و تجسم داده ها tSNE مرورگر مرورگر هسته (Ops) نسخه ی نمایشی وجود ندارد
وب کم-انتقال-آموزش تصویر طبقه بندی چند کلاسه (یادگیری انتقالی) شبکه عصبی کانولوشنال مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی
وب سایت فیشینگ عددی طبقه بندی باینری پرسپترون چند لایه مرورگر مرورگر لایه های نمایش نسخه ی نمایشی