TensorFlow.js là một thư viện dành cho máy học bằng JavaScript

Phát triển các mô hình ML bằng JavaScript và sử dụng ML trực tiếp trong trình duyệt hoặc trong Node.js.

Xem hướng dẫn

Hướng dẫn chỉ cho bạn cách sử dụng TensorFlow.js với các ví dụ đầy đủ, chi tiết.

Xem mô hình

Các mô hình có sẵn, được đào tạo trước cho các trường hợp sử dụng thông thường.

Xem demo

Các bản demo và ví dụ trực tiếp chạy trong trình duyệt của bạn bằng TensorFlow.js.

Làm thế nào nó hoạt động

Chạy các mô hình hiện có

Sử dụng các mô hình JavaScript có sẵn hoặc chuyển đổi các mô hình TensorFlow của Python để chạy trong trình duyệt hoặc trong Node.js.

Đào tạo lại các mô hình hiện có

Đào tạo lại các mô hình ML có sẵn bằng dữ liệu của riêng bạn.

Phát triển ML bằng JavaScript

Xây dựng và đào tạo các mô hình trực tiếp bằng JavaScript bằng API linh hoạt và trực quan.

Bản demo

Hiệu suất RNN

Thưởng thức buổi biểu diễn piano theo thời gian thực bằng mạng lưới thần kinh.

Bộ điều khiển webcam

Chơi Pac-Man bằng cách sử dụng hình ảnh được đào tạo trong trình duyệt của bạn.

Holobooth

Đưa bạn đến một bãi biển nhiệt đới, ngoài không gian và những nơi khác với sức mạnh của web ML.

Tin tức & thông báo

Hãy xem blog của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật và đăng ký nhận bản tin TensorFlow của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.