Triển khai các mô hình học máy trên thiết bị di động và thiết bị biên

TensorFlow Lite là thư viện di động để triển khai các mô hình trên thiết bị di động, bộ vi điều khiển và các thiết bị biên khác.

Xem hướng dẫn

Hướng dẫn giải thích các khái niệm và thành phần của TensorFlow Lite.

Xem ví dụ

Khám phá ứng dụng TensorFlow Lite Android và iOS.

Xem hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng TensorFlow Lite cho các trường hợp sử dụng thông thường.

Làm thế nào nó hoạt động

Chọn một mô hình

Chọn một mô hình mới hoặc đào tạo lại một mô hình hiện có.

Chuyển thành

Chuyển đổi mô hình TensorFlow thành bộ đệm phẳng nén bằng TensorFlow Lite Converter.

Triển khai

Lấy tệp .tflite đã nén và tải nó vào thiết bị di động hoặc thiết bị nhúng.

Tối ưu hóa

Lượng tử hóa bằng cách chuyển đổi số float 32 bit thành số nguyên 8 bit hiệu quả hơn hoặc chạy trên GPU.

Giải pháp cho các vấn đề chung

Khám phá các mô hình TF Lite được tối ưu hóa và các giải pháp ML trên thiết bị cho các trường hợp sử dụng di động và biên.

Phân loại hình ảnh

Xác định hàng trăm đồ vật, bao gồm con người, hoạt động, động vật, thực vật và địa điểm.

Phát hiện đối tượng

Phát hiện nhiều đối tượng với các hộp giới hạn. Vâng, chó và mèo cũng vậy.

Trả lời câu hỏi

Sử dụng mô hình ngôn ngữ tự nhiên hiện đại để trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung của một đoạn văn bản nhất định bằng BERT.

Một số người dùng TensorFlow Lite của chúng tôi

Tin tức & thông báo

Hãy xem blog của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật và đăng ký nhận bản tin TensorFlow của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.