Dokumentacja interfejsu API TensorFlow Lite

Dokumentacja referencyjna interfejsu API zawiera szczegółowe informacje o każdej z klas i metod w bibliotece TensorFlow Lite. Wybierz preferowaną platformę z poniższej listy.

Udostępniamy również inne narzędzia związane z TensorFlow Lite.