Przykładowe aplikacje TensorFlow Lite

Poznaj wstępnie przeszkolone modele TensorFlow Lite i dowiedz się, jak z nich korzystać w przykładowych aplikacjach dla różnych aplikacji ML.

autouzupełnienie

Generuj sugestie dotyczące wprowadzania tekstu przy użyciu modelu języka Keras.

Klasyfikacja obrazu

Identyfikuj setki obiektów, w tym ludzi, czynności, zwierzęta, rośliny i miejsca.

Ocena pozycji

Oszacuj pozy dla jednej lub wielu osób. Wyobraź sobie możliwości, w tym imprezy taneczne z figurkami.

Rozpoznawanie mowy

Identyfikuj polecenia głosowe poprzez rozpoznawanie słów kluczowych.

Rozpoznawanie gestów

Rozpoznawaj gesty za pomocą kamery internetowej.

Segmentacja

Wskaż kształt obiektów ze ścisłą dokładnością lokalizacji i etykietami semantycznymi. Trenowany z ludźmi, miejscami, zwierzętami i nie tylko.

Klasyfikacja tekstu

Kategoryzuj dowolny tekst w predefiniowane grupy. Potencjalne zastosowania obejmują moderowanie obraźliwych treści, wykrywanie tonów i wiele innych.

Rekomendacja na urządzeniu

Dostarczaj spersonalizowane rekomendacje na urządzeniu na podstawie wydarzeń wybranych przez użytkowników.

Odpowiedzi na pytania w języku naturalnym

Odpowiadaj z BERT na pytania na podstawie treści danego fragmentu tekstu.

Transfer stylu

Zastosuj dowolne style do obrazu wejściowego, aby utworzyć nowy obraz artystyczny.

Inteligentna odpowiedź

Generuj sugestie odpowiedzi, aby wprowadzić wiadomości konwersacyjne na czacie.

Super rozdzielczość

Wygeneruj obraz o super rozdzielczości z obrazu o niskiej rozdzielczości.

Uczenie się przez wzmacnianie

Przeszkol agenta gier, korzystając z uczenia się przez wzmacnianie i stwórz grę na Androida, korzystając z TensorFlow Lite.

Optyczne rozpoznawanie znaków

Wyodrębniaj teksty z obrazów za pomocą optycznego rozpoznawania znaków w TensorFlow Lite.

Szkolenia na urządzeniu

Trenuj model TensorFlow Lite na urządzeniu.

,

Przykładowe aplikacje TensorFlow Lite

Poznaj wstępnie przeszkolone modele TensorFlow Lite i dowiedz się, jak z nich korzystać w przykładowych aplikacjach dla różnych aplikacji ML.

autouzupełnienie

Generuj sugestie dotyczące wprowadzania tekstu przy użyciu modelu języka Keras.

Klasyfikacja obrazu

Identyfikuj setki obiektów, w tym ludzi, czynności, zwierzęta, rośliny i miejsca.

Ocena pozycji

Oszacuj pozy dla jednej lub wielu osób. Wyobraź sobie możliwości, w tym imprezy taneczne z figurkami.

Rozpoznawanie mowy

Identyfikuj polecenia głosowe poprzez rozpoznawanie słów kluczowych.

Rozpoznawanie gestów

Rozpoznawaj gesty za pomocą kamery internetowej.

Segmentacja

Wskaż kształt obiektów ze ścisłą dokładnością lokalizacji i etykietami semantycznymi. Trenowany z ludźmi, miejscami, zwierzętami i nie tylko.

Klasyfikacja tekstu

Kategoryzuj dowolny tekst w predefiniowane grupy. Potencjalne zastosowania obejmują moderację obraźliwych treści, wykrywanie tonów i wiele innych.

Rekomendacja na urządzeniu

Dostarczaj spersonalizowane rekomendacje na urządzeniu na podstawie wydarzeń wybranych przez użytkowników.

Odpowiedzi na pytania w języku naturalnym

Odpowiadaj z BERT na pytania na podstawie treści danego fragmentu tekstu.

Transfer stylu

Zastosuj dowolne style do obrazu wejściowego, aby utworzyć nowy obraz artystyczny.

Inteligentna odpowiedź

Generuj sugestie odpowiedzi, aby wprowadzić wiadomości konwersacyjne na czacie.

Super rozdzielczość

Wygeneruj obraz o super rozdzielczości z obrazu o niskiej rozdzielczości.

Uczenie się przez wzmacnianie

Przeszkol agenta gier, korzystając z uczenia się przez wzmacnianie i stwórz grę na Androida, korzystając z TensorFlow Lite.

Optyczne rozpoznawanie znaków

Wyodrębniaj teksty z obrazów za pomocą optycznego rozpoznawania znaków w TensorFlow Lite.

Szkolenia na urządzeniu

Trenuj model TensorFlow Lite na urządzeniu.