DirectedInterleaveDataset.Options

パブリック静的クラスDirectedInterleaveDataset.Options

DirectedInterleaveDatasetのオプションの属性

パブリックメソッド

DirectedInterleaveDataset.Options
stopOnEmptyDataset (ブール値 stopOnEmptyDataset)

継承されたメソッド

パブリックメソッド

public DirectedInterleaveDataset.Options stopOnEmptyDataset (Boolean stopOnEmptyDataset)