OrderedMapClear.Options

パブリック静的クラスOrderedMapClear.Options

OrderedMapClearのオプションの属性

パブリックメソッド

OrderedMapClear.Options
容量(長容量)
OrderedMapClear.Options
コンテナ(文字列コンテナ)
OrderedMapClear.Options
メモリ制限(ロングメモリ制限)
OrderedMapClear.Options
共有名(文字列共有名)

継承されたメソッド

パブリックメソッド

public OrderedMapClear.Options容量(長い容量)

public OrderedMapClear.Optionsコンテナ(String コンテナ)

public OrderedMapClear.OptionsmemoryLimit ( LongmemoryLimit)

public OrderedMapClear.Options共有名(文字列共有名)