TensorFlow Veri Kümeleri: kullanıma hazır veri kümelerinden oluşan bir koleksiyon.

TensorFlow Veri Kümeleri, TensorFlow veya Jax gibi diğer Python ML çerçeveleriyle birlikte kullanıma hazır bir veri kümeleri koleksiyonudur. Tüm veri kümeleri, kullanımı kolay ve yüksek performanslı giriş işlem hatları sağlayan tf.data.Datasets olarak sunulur. Başlamak için kılavuza ve veri kümeleri listemize bakın.
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

# Construct a tf.data.Dataset
ds = tfds.load('mnist', split='train', shuffle_files=True)

# Build your input pipeline
ds = ds.shuffle(1024).batch(32).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
for example in ds.take(1):
  image, label = example["image"], example["label"]
tutucu4 l10n-yer