RuntimeFlavor

genel final numaralandırması RuntimeFlavor

Bir TFLite çalışma zamanını temsil eder. InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime aksine, bu numaralandırma, kullanılan gerçek çalışma zamanını temsil eder, ikincisi ise çalışma zamanının kullanılması gereken bir tercihi temsil eder.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

public static final RuntimeFlavor UYGULAMA

Doğrudan uygulamaya yerleştirilmiş bir TFLite çalışma zamanı.

public static final RuntimeFlavor SİSTEMİ

Sistem tarafından sağlanan bir TFLite çalışma zamanı (Google Play Hizmetlerinde TFLite).