Tensor.QuantizationParams

genel statik sınıf Tensor.QuantizationParams

TFLite Model şema dosyasındaki QuantizationParameters tablosuna karşılık gelen niceleme parametreleri.

Kanal başına nicemleme giriş ve çıkış tensörleri için geçerli olmadığından, scale ve zero_point diziler yerine tek değerlerdir.

Kuantize edilmemiş tensör için, ölçek ve sıfır_nokta değerlerinin her ikisi de 0'dır.

Nicelenmiş bir q değeri verildiğinde, karşılık gelen kayan değer f şöyle olmalıdır:
f = ölçek * (q - sıfır_noktası)

Kamu İnşaatçıları

QuantizationParams (float Scale, int ZeroPoint)
scale ve zero_point ile bir Tensor.QuantizationParams oluşturur.

Genel Yöntemler

batmadan yüzmek
getScale ()
Ölçek değerini döndürür.
int
getZeroPoint ()
Sıfır noktası değerini döndürür.

Kalıtsal Yöntemler

Kamu İnşaatçıları

public QuantizationParams (float Scale, int ZeroPoint)

scale ve zero_point ile bir Tensor.QuantizationParams oluşturur.

Parametreler
ölçek Kuantizasyonda kullanılan ölçek değeri.
sıfır Noktası Kuantizasyonda kullanılan sıfır noktası değeri.

Genel Yöntemler

halka açık kayan nokta getScale ()

Ölçek değerini döndürür.

public int getZeroPoint ()

Sıfır noktası değerini döndürür.