ValidatedAccelerationConfig

genel arayüz ValidatedAccelerationConfig

Doğrulanmış hızlanma yapılandırmasını belirten arayüz. Yalnızca Hızlandırma hizmeti SDK'sı aracılığıyla desteklendiğinden, geliştiricilerin bu arayüzü doğrudan uygulamaması gerekir.

Genel Yöntemler

soyut bayt[]
serileştirme ()
Serileştirilmiş doğrulanmış hızlandırma yapılandırmasını bayt olarak döndürür.

Genel Yöntemler

genel soyut bayt[] serileştirme ()

Serileştirilmiş doğrulanmış hızlandırma yapılandırmasını bayt olarak döndürür.