TensorBoard: جعبه ابزار تجسم TensorFlow

TensorBoard تجسم و ابزار مورد نیاز برای آزمایش یادگیری ماشین را فراهم می کند:
  • ردیابی و تجسم معیارهایی مانند از دست دادن و دقت
  • تجسم نمودار مدل (عملیات و لایه ها)
  • مشاهده هیستوگرام وزن ها، بایاس ها یا سایر تانسورها که در طول زمان تغییر می کنند
  • طرح ریزی جاسازی ها به فضایی با ابعاد پایین تر
  • نمایش تصاویر، متن و داده های صوتی
  • پروفایل کردن برنامه های TensorFlow
  • و خیلی بیشتر