TensorBoard: ערכת הכלים להדמיה של TensorFlow

TensorBoard מספק את ההדמיה והכלים הדרושים לניסוי למידת מכונה:
  • מעקב והדמיה של מדדים כגון אובדן ודיוק
  • הדמיה של גרף המודל (אופס ושכבות)
  • צפייה בהיסטוגרמות של משקלים, הטיות או טנסורים אחרים כשהם משתנים עם הזמן
  • הקרנת הטבעות לחלל ממדי נמוך יותר
  • הצגת תמונות, טקסט ונתוני אודיו
  • יצירת פרופילים של תוכניות TensorFlow
  • ועוד הרבה