TensorBoard: ชุดเครื่องมือสร้างภาพของ TensorFlow

TensorBoard มอบการแสดงภาพและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทดลองแมชชีนเลิร์นนิง:
  • การติดตามและการแสดงภาพตัวชี้วัด เช่น การสูญเสียและความแม่นยำ
  • การแสดงกราฟโมเดล (ops และเลเยอร์)
  • การดูฮิสโตแกรมของน้ำหนัก อคติ หรือเทนเซอร์อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
  • การฉายภาพฝังไปยังพื้นที่มิติที่ต่ำกว่า
  • การแสดงภาพ ข้อความ และข้อมูลเสียง
  • การทำโปรไฟล์โปรแกรม TensorFlow
  • และอีกมากมาย