TensorBoard: Bộ công cụ trực quan hóa của TensorFlow

TensorBoard cung cấp hình ảnh trực quan và công cụ cần thiết cho thử nghiệm học máy:
  • Theo dõi và trực quan hóa các số liệu như mất mát và độ chính xác
  • Trực quan hóa biểu đồ mô hình (ops và lớp)
  • Xem biểu đồ về trọng số, độ lệch hoặc các tensor khác khi chúng thay đổi theo thời gian
  • Chiếu các phần nhúng vào không gian có chiều thấp hơn
  • Hiển thị dữ liệu hình ảnh, văn bản và âm thanh
  • Cấu hình các chương trình TensorFlow
  • Và nhiều hơn nữa