TensorFlow فدراسیون

پلتفرم TensorFlow Federated (TFF) از دو لایه تشکیل شده است:

  • فدرال آموزش (FL) ، رابط سطح بالا را به برق وصل Keras موجود و یا یادگیری ماشین مدل های غیر Keras به چارچوب TFF است. شما می توانید کارهای اساسی مانند آموزش یا ارزیابی را بدون نیاز به مطالعه جزئیات الگوریتم های یادگیری فدرال انجام دهید.
  • فدرال هسته (FC) ، رابط های سطح پایین تر به اختصار بیان الگوریتم سفارشی فدرال با ترکیب TensorFlow با اپراتورهای ارتباطی توزیع در یک محیط برنامه نویسی تابعی به شدت تایپ.

شروع با آموزش TFF که شما از طریق راه رفتن مفاهیم TFF اصلی و رابط های برنامه کاربردی با استفاده از نمونه های عملی. اطمینان حاصل کنید که به پیروی از دستورالعمل نصب و راه اندازی برای پیکربندی محیط زیست خود را برای استفاده با TFF.

راهنماهای دقیق تر (به نوار کناری سمت چپ این صفحه مراجعه کنید) سپس اطلاعات مرجع در مورد موضوعات مهم را ارائه می دهند.