เวอร์ชัน TensorFlow API

TensorFlow api-docs เวอร์ชันต่อไปนี้พร้อมใช้งานแล้วในปัจจุบัน คุณสมบัติหลัก การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเวอร์ชันมีอยู่ใน บันทึกประจำรุ่น

เทนเซอร์โฟลว์ 2

เทนเซอร์โฟลว์ 1

สามารถดูเอกสารสาขาก่อนหน้านี้ได้บน GitHub