Biblioteki i rozszerzenia

Przeglądaj biblioteki, aby budować zaawansowane modele lub metody przy użyciu TensorFlow i uzyskaj dostęp do pakietów aplikacji specyficznych dla domeny, które rozszerzają TensorFlow.

Filtruj według:
 • Dodatki TensorFlow
  Dodatkowa funkcjonalność dla TensorFlow, obsługiwana przez SIG Addons.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,7 tys

  610

 • Agenci TensorFlow
  Biblioteka do projektowania, testowania i wdrażania algorytmów uczenia się przez wzmacnianie.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  2,6 tys

  706

 • Kompresja TensorFlow
  Biblioteka do tworzenia modeli uczenia maszynowego z wbudowaną kompleksowo zoptymalizowaną kompresją danych.
  Zobacz dokumenty
 • Walidacja danych TensorFlow
  Biblioteka do analizowania danych szkoleniowych i udostępniania w celu obliczania statystyk opisowych, wnioskowania o schematach i wykrywania anomalii.
  Zobacz dokumenty
 • Lasy decyzyjne TensorFlow
  Najnowocześniejsze algorytmy do uczenia, obsługi i interpretacji modeli wykorzystujących lasy decyzyjne do klasyfikacji, regresji i rankingu.
  Zobacz dokumenty
 • Dopamina
  Ramy badawcze do szybkiego prototypowania algorytmów uczenia się przez wzmacnianie.
  Wyświetl GitHuba
  10,2 tys

  1,4 tys

 • Wskaźniki sprawiedliwości
  Biblioteka umożliwiająca łatwe obliczanie powszechnie identyfikowanych metryk rzetelności dla klasyfikatorów binarnych i wieloklasowych.
  Zobacz dokumenty
 • Sfederowany TensorFlow
  Struktura open source do uczenia maszynowego i innych obliczeń na zdecentralizowanych danych.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  2,2 tys

  570

 • TensorFlow GNN
  Biblioteka do budowy sieci neuronowych na danych grafowych (węzły i krawędzie o dowolnych cechach), zawierająca narzędzia do przygotowywania danych wejściowych i modeli uczących.
  Wyświetl GitHuba
  1,1 tys

  149

 • Grafika TensorFlow
  Biblioteka funkcji grafiki komputerowej, począwszy od kamer, świateł i materiałów po renderery.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  2,7 tys

  367

 • Hub TensorFlow
  Biblioteka do uczenia maszynowego wielokrotnego użytku. Pobierz i ponownie wykorzystuj najnowsze przeszkolone modele przy minimalnej ilości kodu.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  3,4 tys

  1,7 tys

 • TensorFlow I/O
  Rozszerzenia zbioru danych, przesyłania strumieniowego i systemu plików obsługiwane przez SIG IO.
  Zobacz dokumenty
 • JVM TensorFlow
  Powiązania językowe dla Java i innych języków JVM, takich jak Scala lub Kotlin.
  Zobacz dokumenty
 • KerasCV
  Biblioteka modułowych komponentów do typowych zadań związanych z wizją komputerową, takich jak powiększanie danych, klasyfikacja, wykrywanie obiektów, segmentacja i inne.
 • KerasNLP
  Łatwo konfigurowalna biblioteka przetwarzania języka naturalnego zawierająca komponenty modułowe oraz najnowocześniejsze, wstępnie ustawione wagi i architektury.
 • Krata TensorFlow
  Biblioteka elastycznych, kontrolowanych i możliwych do interpretacji rozwiązań ML ze zdroworozsądkowymi ograniczeniami kształtu.
  Zobacz dokumenty
 • TensorFlow Lite Micro
  Biblioteka do uruchamiania modeli ML na cyfrowych procesorach sygnałowych (DSP), mikrokontrolerach i innych urządzeniach z ograniczoną pamięcią.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,4 tys

  679

 • Kreator modeli TensorFlow Lite
  Biblioteka upraszczająca trenowanie modeli w zakresie przetwarzania języka naturalnego, przetwarzania obrazu i aplikacji audio na urządzeniu.
  Zobacz dokumenty
 • Obsługa TensorFlow Lite
  Zestaw narzędzi umożliwiający dostosowywanie interfejsu modelu w systemie Android, tworzenie metadanych i budowanie potoków wnioskowania na potrzeby wdrażania mobilnego.
  Zobacz dokumenty
 • Metadane TensorFlow
  Narzędzia do przekazywania metadanych związanych z TensorFlow pomiędzy narzędziami.
 • Metadane ML
  Biblioteka do rejestrowania i pobierania metadanych MLOps powiązanych z przepływami pracy uczenia maszynowego.
  Zobacz dokumenty
 • Analiza modelu TensorFlow
  Biblioteka do głębokiej analizy wyników modeli wykraczających poza proste metryki szkoleniowe, do pomiaru przypadków krawędziowych i narożnych oraz odchylenia.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,2 tys

  267

 • Zestaw narzędzi do kart modeli
  Zbiór narzędzi do generowania dokumentów zapewniających kontekst i przejrzystość rozwoju i wydajności modelu.
  Zobacz dokumenty
 • Zestaw narzędzi do optymalizacji modelu
  Zestaw narzędzi do optymalizacji modeli ML pod kątem wdrażania i wykonywania.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,4 tys

  321

 • Korygowanie modelu TensorFlow
  Biblioteka pomagająca w tworzeniu i szkoleniu modeli w sposób zmniejszający lub eliminujący szkody dla użytkownika wynikające z podstawowych błędów w wydajności.
  Zobacz dokumenty
 • NdArray
  Narzędzia do manipulacji danymi w przestrzeni n-wymiarowej w Javie, utrzymywane przez SIG JVM.
 • Uczenie się strukturalne neuronowe
  Struktura uczenia się do szkolenia sieci neuronowych poprzez wykorzystanie sygnałów strukturalnych oprócz danych wejściowych.
  Zobacz dokumenty
 • Prywatność TensorFlow
  Biblioteka języka Python zawierająca implementacje optymalizatorów TensorFlow do szkolenia modeli uczenia maszynowego z różnicową prywatnością.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,8 tys

  439

 • Prawdopodobieństwo TensorFlow
  Biblioteka do wnioskowania probabilistycznego i analiz statystycznych.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  4 tys

  1,1 tys

 • TensorFlow Quantum
  Biblioteka kwantowego uczenia maszynowego do szybkiego prototypowania hybrydowych kwantowo-klasycznych modeli ML.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,7 tys

  520

 • Ranking TensorFlow
  Biblioteka technik uczenia się do rangi (LTR) na platformie TensorFlow.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  2,7 tys

  477

 • Osoby polecające TensorFlow
  Biblioteka do budowania modeli systemów rekomendacyjnych.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,7 tys

  249

 • Dodatki polecające TensorFlow
  Zbiór projektów społecznościowych wprowadzających technologię Dynamic Embedding do wielkoskalowych systemów rekomendacyjnych zbudowanych na bazie TensorFlow
 • Obsługa TensorFlow
  Elastyczny, wysokowydajny system obsługujący modele uczenia maszynowego, przeznaczony dla środowisk produkcyjnych
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  6 tys

  2,2 tys

 • Sonet
  Biblioteka firmy DeepMind do budowy sieci neuronowych.
  Wyświetl GitHuba
  9,6 tys

  1,4 tys

 • Tekst TensorFlow
  Zbiór klas i operacji związanych z tekstem i NLP, gotowych do użycia z TensorFlow 2.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  1,2 tys

  308

 • Transformacja TensorFlow
  Biblioteka do inżynierii funkcji na dużą skalę i eliminowania przekrzywień w obsłudze szkoleń.
  Zobacz dokumenty
 • TensorFlow.js
  Przyspieszana sprzętowo biblioteka do szkolenia i wdrażania modeli ML przy użyciu JavaScript lub Node.js.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  17,8 tys

  1,9 tys

 • TFX
  Kompleksowa platforma do wdrażania produkcyjnych potoków uczenia maszynowego.
  Zobacz dokumenty
  Wyświetl GitHuba
  2 tys

  688

 • Dodatki TFX
  Zbiór projektów społeczności służących do tworzenia nowych komponentów, przykładów, bibliotek i narzędzi dla TFX.
  Zobacz dokumenty