Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

Adalet Göstergeleri

Adalet Göstergeleri, ikili ve çok sınıflı sınıflandırıcılar için yaygın olarak tanımlanan adalet ölçümlerinin kolay hesaplanmasını sağlayan bir kitaplıktır. Adalet Göstergeleri araç takımıyla şunları yapabilirsiniz:

 • Sınıflandırma modelleri için yaygın olarak tanımlanan adalet metriklerini hesaplayın
 • Alt gruplardaki model performansını bir temel veya diğer modellerle karşılaştırın
 • İstatistiksel olarak anlamlı farklılıkları ortaya çıkarmak için güven aralıklarını kullanın
 • Birden çok eşik üzerinde değerlendirme gerçekleştirin

Adillik Göstergelerini şu yollarla kullanın:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

Kaynaklar