Tháng 11 năm 2023

Bản tin TensorFlow tháng 11 năm 2023

Đăng ký tham gia Hội nghị chuyên đề ML dành cho phụ nữ hàng năm vào ngày 7 tháng 12. Khám phá những thông tin cập nhật mới nhất.

Có gì mới trong TensorFlow 2.15
Các điểm nổi bật bao gồm các bản nâng cấp lên CUDA 12.2 và Clang 17.0.1, bản cài đặt Linux mới cho thư viện NVIDIA CUDA, tối ưu hóa hiệu suất CPU oneDNN và tính khả dụng đầy đủ của các loại tf.function .
Đọc blog
Tìm hiểu thông tin mới nhất tại Hội nghị chuyên đề dành cho phụ nữ trong ML 2023 vào ngày 7 tháng 12
Đăng ký để xem các thông báo về máy học và AI gần đây trong bài phát biểu quan trọng, cũng như các phiên thảo luận về các khung, công cụ và kỹ thuật AI, ML trên thiết bị, v.v.
Đăng ký ngay bây giờ
Tôn vinh những cộng tác viên nữ của Thư viện Google Dev trong lĩnh vực AI/ML
Khám phá cách ba kỹ sư ML tiếp cận sự phát triển và cộng tác mở trong các dự án của họ. Khám phá những đóng góp của họ trong Thư viện Dev .
Đọc blog
Huấn luyện một khu rừng ngẫu nhiên để phân loại nhiều lớp
Tìm hiểu cách các khu rừng ngẫu nhiên, tập hợp các cây quyết định, đưa ra dự đoán thông qua tổng hợp bootstrap và huấn luyện mô hình bằng thư viện Khu rừng quyết định TensorFlow .
Xem video
Thử mã trong Colab
Người của AI: Sayak Paul
Hãy gặp Sayak Paul, Chuyên gia phát triển máy học hàng đầu của Google, khi anh ấy thảo luận về những đóng góp của mình cho nguồn mở, sự phát triển của lĩnh vực ML và công việc hiện tại tại Hugging Face.
Xem tập
Giữ liên lạc
Blog TensorFlow Github X Youtube diễn đàn TensorFlow
© 2023 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043