מערכי נתונים קהילתיים

מערכי הנתונים המתועדים כאן נוצרים על ידי הקהילה. קוד בונה מערך הנתונים נמצא במאגרים חיצוניים. ניתן להוסיף מאגרים עם בוני מערכי נתונים כאן .


נוֹהָג

ראה את המדריך שלנו לתחילת העבודה לקבלת היכרות מהירה.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

כל מערכי הנתונים

מחבקת פנים

עיין בסקירה הכללית לפרטים נוספים על 763 מערכי הנתונים במרחב השמות huggingface .