Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

Công cụ

Khám phá các công cụ hỗ trợ và tăng tốc quy trình làm việc của TensorFlow.

Colab

Colaboratory là một môi trường sổ ghi chép Jupyter miễn phí, không yêu cầu thiết lập và chạy hoàn toàn trên đám mây, cho phép bạn thực thi mã TensorFlow trong trình duyệt của mình chỉ với một cú nhấp chuột.

TensorBoard

Một bộ công cụ trực quan để hiểu, gỡ lỗi và tối ưu hóa các chương trình TensorFlow.

Công cụ What-If

Một công cụ để kiểm tra mô hình máy học không cần mã, hữu ích cho việc hiểu mô hình, gỡ lỗi và công bằng. Có sẵn trong các máy tính xách tay TensorBoard và jupyter hoặc colab.

ML Perf

Một bộ tiêu chuẩn ML rộng để đo lường hiệu suất của khung phần mềm ML, bộ tăng tốc phần cứng ML và nền tảng đám mây ML.

XLA

XLA (Accelerated Linear Algebra) là một trình biên dịch miền cụ thể cho đại số tuyến tính giúp tối ưu hóa các tính toán TensorFlow. Kết quả là những cải thiện về tốc độ, mức sử dụng bộ nhớ và tính di động trên nền tảng máy chủ và di động.

Sân chơi TensorFlow

Tinker với mạng nơ-ron trong trình duyệt của bạn. Đừng lo lắng, bạn không thể phá vỡ nó.

TPU Research Cloud

Chương trình Đám mây Nghiên cứu TPU (TRC) cho phép các nhà nghiên cứu đăng ký quyền truy cập miễn phí vào một nhóm hơn 1.000 TPU trên Đám mây để giúp họ đẩy nhanh làn sóng đột phá nghiên cứu tiếp theo.

MLIR

Một khung trình biên dịch và đại diện trung gian mới.