Làm chủ con đường của bạn

Để trở thành chuyên gia về học máy, trước tiên bạn cần có nền tảng vững chắc trong bốn lĩnh vực học tập : mã hóa, toán học, lý thuyết ML và cách xây dựng dự án ML của riêng bạn từ đầu đến cuối.

Bắt đầu với các chương trình giảng dạy được tuyển chọn của TensorFlow để cải thiện bốn kỹ năng này hoặc chọn lộ trình học tập của riêng bạn bằng cách khám phá thư viện tài nguyên của chúng tôi bên dưới.

Bốn lĩnh vực của giáo dục học máy

Khi bắt đầu con đường giáo dục của bạn, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu cách học ML. Chúng tôi đã chia quá trình học tập thành bốn lĩnh vực kiến ​​thức, trong đó mỗi lĩnh vực cung cấp một phần nền tảng của câu đố ML. Để giúp bạn trên con đường của mình, chúng tôi đã xác định sách, video và các khóa học trực tuyến sẽ nâng cao khả năng của bạn và chuẩn bị cho bạn sử dụng ML cho các dự án của mình. Bắt đầu với các chương trình giảng dạy có hướng dẫn của chúng tôi được thiết kế để nâng cao kiến ​​thức của bạn hoặc chọn con đường riêng cho bạn bằng cách khám phá thư viện tài nguyên của chúng tôi.

  • Kỹ năng mã hóa: Xây dựng mô hình ML không chỉ bao gồm việc biết các khái niệm ML—nó yêu cầu mã hóa để thực hiện việc quản lý dữ liệu, điều chỉnh tham số và phân tích cú pháp các kết quả cần thiết để kiểm tra và tối ưu hóa mô hình của bạn.

  • Toán học và số liệu thống kê: ML là một môn học nặng về toán học, vì vậy nếu bạn dự định sửa đổi các mô hình ML hoặc xây dựng các mô hình mới từ đầu, thì việc làm quen với các khái niệm toán học cơ bản là rất quan trọng đối với quy trình.

  • Lý thuyết ML: Biết những điều cơ bản về lý thuyết ML sẽ giúp bạn có nền tảng để xây dựng và giúp bạn khắc phục sự cố khi có sự cố.

  • Xây dựng các dự án của riêng bạn: Bắt tay vào trải nghiệm với ML là cách tốt nhất để kiểm tra kiến ​​thức của bạn, vì vậy, đừng ngại bắt đầu sớm với một cộng tác hoặc hướng dẫn đơn giản để thực hành.

Giáo trình TensorFlow

Bắt đầu học với một trong những chương trình giảng dạy có hướng dẫn của chúng tôi bao gồm các khóa học, sách và video được đề xuất.

Cho những người mới bắt đầu
Khái niệm cơ bản về học máy với TensorFlow

Tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về ML với bộ sưu tập sách và khóa học trực tuyến này. Bạn sẽ được giới thiệu về ML và được hướng dẫn học sâu bằng TensorFlow 2.0. Sau đó, bạn sẽ có cơ hội thực hành những gì bạn học được với các hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu.

Dành cho trình độ trung cấp & chuyên gia
Học máy lý thuyết và nâng cao với TensorFlow

Khi bạn hiểu những điều cơ bản về học máy, hãy nâng khả năng của bạn lên một tầm cao mới bằng cách đi sâu vào hiểu biết lý thuyết về mạng lưới thần kinh, học sâu và nâng cao kiến ​​thức của bạn về các khái niệm toán học cơ bản.

Cho những người mới bắt đầu
TensorFlow để phát triển JavaScript

Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về phát triển mô hình học máy bằng JavaScript và cách triển khai trực tiếp trong trình duyệt. Bạn sẽ được giới thiệu cấp cao về học sâu và cách bắt đầu với TensorFlow.js thông qua các bài tập thực hành.

Phương pháp giáo dục

Chọn lộ trình học tập của riêng bạn và khám phá sách, khóa học, video và bài tập do nhóm TensorFlow đề xuất để dạy cho bạn nền tảng của ML.

Sách
Các khóa học trực tuyến
khái niệm toán học
tài nguyên TF
AI lấy con người làm trung tâm