Khái niệm cơ bản về học máy với TensorFlow

Chương trình giảng dạy này dành cho những người:

  • Mới làm quen với ML nhưng có nền tảng lập trình trung cấp

Nội dung này nhằm hướng dẫn các nhà phát triển mới làm quen với ML qua các giai đoạn đầu của hành trình ML của họ. Bạn sẽ thấy rằng nhiều tài nguyên sử dụng TensorFlow, tuy nhiên, kiến ​​thức có thể được chuyển sang các khung học máy khác.

Bước 1: Hiểu ML là gì

TensorFlow 2.0 được thiết kế để giúp việc xây dựng mạng lưới thần kinh cho máy học trở nên dễ dàng, đó là lý do tại sao TensorFlow 2.0 sử dụng API có tên Keras. Cuốn sách Học sâu với Python của Francois Chollet, tác giả của Keras, là một cuốn sách tuyệt vời để bắt đầu. Đọc chương 1-4 để hiểu các nguyên tắc cơ bản của ML từ góc độ của một lập trình viên. Nửa sau của cuốn sách đi sâu vào các lĩnh vực như Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học sâu sáng tạo, v.v. Đừng lo lắng nếu hiện tại những chủ đề này quá nâng cao vì chúng sẽ có ý nghĩa hơn trong thời gian tới.

AI và Machine Learning dành cho lập trình viên
bởi Laurence Moroney

Cuốn sách giới thiệu này cung cấp cách tiếp cận mã đầu tiên để tìm hiểu cách triển khai các kịch bản ML phổ biến nhất, chẳng hạn như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình hóa trình tự cho web, thiết bị di động, đám mây và thời gian chạy nhúng.

Học sâu với Python
của Francois Chollet

Cuốn sách này là phần giới thiệu thực tế, thực tế về Deep Learning with Keras.

⬆ Hoặc ⬇

Tham gia một khóa học trực tuyến như Giới thiệu về TensorFlow của Coursera hoặc Giới thiệu về TensorFlow cho học sâu của Udacity, cả hai đều bao gồm các nguyên tắc cơ bản giống như cuốn sách của Francois. Bạn cũng có thể thấy những video này của 3blue1Brown hữu ích vì chúng cung cấp cho bạn những giải thích nhanh chóng về cách mạng lưới thần kinh hoạt động ở cấp độ toán học.

Hoàn thành bước này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng về cách thức hoạt động của ML, chuẩn bị cho bạn tiến sâu hơn.

Giới thiệu về TensorFlow cho AI, ML và Deep Learning

Được phát triển với sự cộng tác của nhóm TensorFlow, khóa học này là một phần của Chuyên môn dành cho nhà phát triển TensorFlow và sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp hay nhất để sử dụng TensorFlow.

Giới thiệu về TensorFlow cho Deep Learning

Trong khóa học trực tuyến này do nhóm TensorFlow và Udacity phát triển, bạn sẽ học cách xây dựng các ứng dụng deep learning với TensorFlow.

Miễn phí
Xem khóa học