TensorFlow Gizlilik Raporu ile gizlilik risklerini değerlendirin

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

genel bakış

Bu codelab'de, CIFAR10 veri kümesi üzerinde basit bir görüntü sınıflandırma modeli eğitecek ve ardından, saldırganın eğitim setinde belirli bir örneğin bulunup bulunmadığını "tahmin edip edemediğini" değerlendirmek için bu modele karşı "üyelik çıkarım saldırısını" kullanacaksınız. . Birden fazla model ve model kontrol noktasından elde edilen sonuçları görselleştirmek için TF Gizlilik Raporunu kullanacaksınız.

Kurmak

import numpy as np
from typing import Tuple
from scipy import special
from sklearn import metrics

import tensorflow as tf

import tensorflow_datasets as tfds

# Set verbosity.
tf.compat.v1.logging.set_verbosity(tf.compat.v1.logging.ERROR)
from sklearn.exceptions import ConvergenceWarning

import warnings
warnings.simplefilter(action="ignore", category=ConvergenceWarning)
warnings.simplefilter(action="ignore", category=FutureWarning)

TensorFlow Privacy'yi yükleyin.

pip install tensorflow_privacy
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack import membership_inference_attack as mia
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import AttackInputData
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import AttackResultsCollection
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import AttackType
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import PrivacyMetric
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import PrivacyReportMetadata
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack.data_structures import SlicingSpec
from tensorflow_privacy.privacy.privacy_tests.membership_inference_attack import privacy_report
import tensorflow_privacy

Gizlilik ölçümleriyle iki modeli eğitin

Bu bölüm, bir çift trenler keras.Model Sınıflandırıcı CIFAR-10 veri kümesi. Eğitim sürecinde, bex bölümünde raporlar oluşturmak için kullanılacak olan gizlilik metriklerini toplar.

İlk adım, bazı hiperparametreleri tanımlamaktır:

dataset = 'cifar10'
num_classes = 10
activation = 'relu'
num_conv = 3

batch_size=50
epochs_per_report = 2
total_epochs = 50

lr = 0.001

Ardından, veri kümesini yükleyin. Bu kodda gizliliğe özgü hiçbir şey yoktur.

Loading the dataset.

Ardından, modelleri oluşturmak için bir işlev tanımlayın.

Bu işlevi kullanarak iki üç katmanlı CNN modeli oluşturun.

Diferansiyel olarak özel optimize edici (kullanmak, temel SGD optimize edici kullanan ilk bir ikinci yapılandırma tf_privacy.DPKerasAdamOptimizer sonuçları karşılaştırmak, böylece,).

model_2layers = small_cnn(
  input_shape, num_classes, num_conv=2, activation=activation)
model_3layers = small_cnn(
  input_shape, num_classes, num_conv=3, activation=activation)

Gizlilik ölçümlerini toplamak için bir geri arama tanımlayın

Sonraki bir tanımlama keras.callbacks.Callback periorically modeline karşı bazı gizlilik saldırıları çalıştırmak için, ve sonuçları açın.

Keras fit yöntem arayacak on_epoch_end her eğitim çağında sonra yöntemi. n bağımsız değişken (0 bazlı) devir sayısı olan.

Art arda çağıran bir döngü yazarak bu işlemi uygulamak Model.fit(..., epochs=epochs_per_report) ve saldırı kodunu çalıştırır. Geri arama, eğitim mantığı ile gizlilik değerlendirme mantığı arasında net bir ayrım sağladığı için burada kullanılmıştır.

class PrivacyMetrics(tf.keras.callbacks.Callback):
 def __init__(self, epochs_per_report, model_name):
  self.epochs_per_report = epochs_per_report
  self.model_name = model_name
  self.attack_results = []

 def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
  epoch = epoch+1

  if epoch % self.epochs_per_report != 0:
   return

  print(f'\nRunning privacy report for epoch: {epoch}\n')

  logits_train = self.model.predict(x_train, batch_size=batch_size)
  logits_test = self.model.predict(x_test, batch_size=batch_size)

  prob_train = special.softmax(logits_train, axis=1)
  prob_test = special.softmax(logits_test, axis=1)

  # Add metadata to generate a privacy report.
  privacy_report_metadata = PrivacyReportMetadata(
    # Show the validation accuracy on the plot
    # It's what you send to train_accuracy that gets plotted.
    accuracy_train=logs['val_accuracy'], 
    accuracy_test=logs['val_accuracy'],
    epoch_num=epoch,
    model_variant_label=self.model_name)

  attack_results = mia.run_attacks(
    AttackInputData(
      labels_train=y_train_indices[:, 0],
      labels_test=y_test_indices[:, 0],
      probs_train=prob_train,
      probs_test=prob_test),
    SlicingSpec(entire_dataset=True, by_class=True),
    attack_types=(AttackType.THRESHOLD_ATTACK,
           AttackType.LOGISTIC_REGRESSION),
    privacy_report_metadata=privacy_report_metadata)

  self.attack_results.append(attack_results)

Modelleri eğitin

Sonraki kod bloğu iki modeli eğitir. all_reports liste tüm modellerin eğitim pistlerine tüm sonuçları toplamak için kullanılır. Bireysel raporlar Witht etiketlenir model_name , bu nedenle modelin hangi raporu oluşturan hangi konuda hiçbir karışıklık yoktur.

all_reports = []
callback = PrivacyMetrics(epochs_per_report, "2 Layers")
history = model_2layers.fit(
   x_train,
   y_train,
   batch_size=batch_size,
   epochs=total_epochs,
   validation_data=(x_test, y_test),
   callbacks=[callback],
   shuffle=True)

all_reports.extend(callback.attack_results)
Epoch 1/50
1000/1000 [==============================] - 13s 4ms/step - loss: 1.5146 - accuracy: 0.4573 - val_loss: 1.2374 - val_accuracy: 0.5660
Epoch 2/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.1933 - accuracy: 0.5811 - val_loss: 1.1873 - val_accuracy: 0.5851

Running privacy report for epoch: 2

Epoch 3/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.0694 - accuracy: 0.6246 - val_loss: 1.0526 - val_accuracy: 0.6310
Epoch 4/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9911 - accuracy: 0.6548 - val_loss: 0.9906 - val_accuracy: 0.6549

Running privacy report for epoch: 4

Epoch 5/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9348 - accuracy: 0.6743 - val_loss: 0.9712 - val_accuracy: 0.6617
Epoch 6/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8881 - accuracy: 0.6912 - val_loss: 0.9595 - val_accuracy: 0.6671

Running privacy report for epoch: 6

Epoch 7/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8495 - accuracy: 0.7024 - val_loss: 0.9574 - val_accuracy: 0.6684
Epoch 8/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8147 - accuracy: 0.7161 - val_loss: 0.9397 - val_accuracy: 0.6740

Running privacy report for epoch: 8

Epoch 9/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7820 - accuracy: 0.7263 - val_loss: 0.9325 - val_accuracy: 0.6837
Epoch 10/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7533 - accuracy: 0.7362 - val_loss: 0.9431 - val_accuracy: 0.6843

Running privacy report for epoch: 10

Epoch 11/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7169 - accuracy: 0.7477 - val_loss: 0.9310 - val_accuracy: 0.6795
Epoch 12/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6892 - accuracy: 0.7569 - val_loss: 0.9043 - val_accuracy: 0.6975

Running privacy report for epoch: 12

Epoch 13/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6677 - accuracy: 0.7663 - val_loss: 0.9401 - val_accuracy: 0.6796
Epoch 14/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6401 - accuracy: 0.7741 - val_loss: 0.9464 - val_accuracy: 0.6880

Running privacy report for epoch: 14

Epoch 15/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6177 - accuracy: 0.7821 - val_loss: 0.9359 - val_accuracy: 0.6930
Epoch 16/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5978 - accuracy: 0.7913 - val_loss: 0.9634 - val_accuracy: 0.6896

Running privacy report for epoch: 16

Epoch 17/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5745 - accuracy: 0.7973 - val_loss: 0.9941 - val_accuracy: 0.6932
Epoch 18/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5553 - accuracy: 0.8036 - val_loss: 0.9790 - val_accuracy: 0.6974

Running privacy report for epoch: 18

Epoch 19/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5376 - accuracy: 0.8103 - val_loss: 0.9989 - val_accuracy: 0.6907
Epoch 20/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5152 - accuracy: 0.8192 - val_loss: 1.0245 - val_accuracy: 0.6878

Running privacy report for epoch: 20

Epoch 21/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5048 - accuracy: 0.8208 - val_loss: 1.0223 - val_accuracy: 0.6852
Epoch 22/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4847 - accuracy: 0.8284 - val_loss: 1.0498 - val_accuracy: 0.6866

Running privacy report for epoch: 22

Epoch 23/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4722 - accuracy: 0.8325 - val_loss: 1.0610 - val_accuracy: 0.6899
Epoch 24/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4562 - accuracy: 0.8387 - val_loss: 1.0973 - val_accuracy: 0.6771

Running privacy report for epoch: 24

Epoch 25/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4392 - accuracy: 0.8447 - val_loss: 1.1141 - val_accuracy: 0.6865
Epoch 26/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4269 - accuracy: 0.8485 - val_loss: 1.1928 - val_accuracy: 0.6771

Running privacy report for epoch: 26

Epoch 27/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4135 - accuracy: 0.8533 - val_loss: 1.1945 - val_accuracy: 0.6758
Epoch 28/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.4053 - accuracy: 0.8569 - val_loss: 1.2244 - val_accuracy: 0.6716

Running privacy report for epoch: 28

Epoch 29/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3880 - accuracy: 0.8611 - val_loss: 1.2362 - val_accuracy: 0.6789
Epoch 30/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3805 - accuracy: 0.8630 - val_loss: 1.2815 - val_accuracy: 0.6805

Running privacy report for epoch: 30

Epoch 31/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3756 - accuracy: 0.8656 - val_loss: 1.2973 - val_accuracy: 0.6762
Epoch 32/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3565 - accuracy: 0.8719 - val_loss: 1.3022 - val_accuracy: 0.6810

Running privacy report for epoch: 32

Epoch 33/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3494 - accuracy: 0.8749 - val_loss: 1.3248 - val_accuracy: 0.6756
Epoch 34/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3371 - accuracy: 0.8790 - val_loss: 1.3941 - val_accuracy: 0.6806

Running privacy report for epoch: 34

Epoch 35/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3248 - accuracy: 0.8839 - val_loss: 1.4391 - val_accuracy: 0.6666
Epoch 36/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3233 - accuracy: 0.8833 - val_loss: 1.5060 - val_accuracy: 0.6692

Running privacy report for epoch: 36

Epoch 37/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3109 - accuracy: 0.8882 - val_loss: 1.4624 - val_accuracy: 0.6724
Epoch 38/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.3057 - accuracy: 0.8900 - val_loss: 1.5133 - val_accuracy: 0.6644

Running privacy report for epoch: 38

Epoch 39/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2929 - accuracy: 0.8949 - val_loss: 1.5465 - val_accuracy: 0.6618
Epoch 40/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2868 - accuracy: 0.8970 - val_loss: 1.5882 - val_accuracy: 0.6696

Running privacy report for epoch: 40

Epoch 41/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2778 - accuracy: 0.8982 - val_loss: 1.6317 - val_accuracy: 0.6713
Epoch 42/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2782 - accuracy: 0.8999 - val_loss: 1.6993 - val_accuracy: 0.6630

Running privacy report for epoch: 42

Epoch 43/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2675 - accuracy: 0.9039 - val_loss: 1.7294 - val_accuracy: 0.6645
Epoch 44/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2587 - accuracy: 0.9068 - val_loss: 1.7614 - val_accuracy: 0.6561

Running privacy report for epoch: 44

Epoch 45/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2528 - accuracy: 0.9076 - val_loss: 1.7835 - val_accuracy: 0.6564
Epoch 46/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2410 - accuracy: 0.9129 - val_loss: 1.8550 - val_accuracy: 0.6648

Running privacy report for epoch: 46

Epoch 47/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2409 - accuracy: 0.9106 - val_loss: 1.8705 - val_accuracy: 0.6572
Epoch 48/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2328 - accuracy: 0.9146 - val_loss: 1.9110 - val_accuracy: 0.6593

Running privacy report for epoch: 48

Epoch 49/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2299 - accuracy: 0.9164 - val_loss: 1.9468 - val_accuracy: 0.6634
Epoch 50/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.2250 - accuracy: 0.9178 - val_loss: 2.0154 - val_accuracy: 0.6610

Running privacy report for epoch: 50
callback = PrivacyMetrics(epochs_per_report, "3 Layers")
history = model_3layers.fit(
   x_train,
   y_train,
   batch_size=batch_size,
   epochs=total_epochs,
   validation_data=(x_test, y_test),
   callbacks=[callback],
   shuffle=True)

all_reports.extend(callback.attack_results)
Epoch 1/50
1000/1000 [==============================] - 4s 4ms/step - loss: 1.6838 - accuracy: 0.3772 - val_loss: 1.4805 - val_accuracy: 0.4552
Epoch 2/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.3938 - accuracy: 0.4969 - val_loss: 1.3291 - val_accuracy: 0.5276

Running privacy report for epoch: 2

Epoch 3/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.2564 - accuracy: 0.5510 - val_loss: 1.2313 - val_accuracy: 0.5627
Epoch 4/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.1610 - accuracy: 0.5884 - val_loss: 1.1251 - val_accuracy: 0.6039

Running privacy report for epoch: 4

Epoch 5/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.1034 - accuracy: 0.6105 - val_loss: 1.1168 - val_accuracy: 0.6063
Epoch 6/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.0476 - accuracy: 0.6319 - val_loss: 1.0716 - val_accuracy: 0.6248

Running privacy report for epoch: 6

Epoch 7/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 1.0107 - accuracy: 0.6461 - val_loss: 1.0264 - val_accuracy: 0.6407
Epoch 8/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9731 - accuracy: 0.6597 - val_loss: 1.0216 - val_accuracy: 0.6447

Running privacy report for epoch: 8

Epoch 9/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9437 - accuracy: 0.6712 - val_loss: 1.0016 - val_accuracy: 0.6467
Epoch 10/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.9191 - accuracy: 0.6790 - val_loss: 0.9845 - val_accuracy: 0.6553

Running privacy report for epoch: 10

Epoch 11/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8923 - accuracy: 0.6877 - val_loss: 0.9560 - val_accuracy: 0.6670
Epoch 12/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8722 - accuracy: 0.6959 - val_loss: 0.9518 - val_accuracy: 0.6686

Running privacy report for epoch: 12

Epoch 13/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8495 - accuracy: 0.7029 - val_loss: 0.9427 - val_accuracy: 0.6787
Epoch 14/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8305 - accuracy: 0.7116 - val_loss: 0.9247 - val_accuracy: 0.6814

Running privacy report for epoch: 14

Epoch 15/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.8164 - accuracy: 0.7157 - val_loss: 0.9263 - val_accuracy: 0.6797
Epoch 16/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7973 - accuracy: 0.7220 - val_loss: 0.9151 - val_accuracy: 0.6850

Running privacy report for epoch: 16

Epoch 17/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7830 - accuracy: 0.7277 - val_loss: 0.9139 - val_accuracy: 0.6842
Epoch 18/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7704 - accuracy: 0.7294 - val_loss: 0.9384 - val_accuracy: 0.6774

Running privacy report for epoch: 18

Epoch 19/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7539 - accuracy: 0.7366 - val_loss: 0.9508 - val_accuracy: 0.6761
Epoch 20/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7445 - accuracy: 0.7412 - val_loss: 0.9108 - val_accuracy: 0.6908

Running privacy report for epoch: 20

Epoch 21/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7343 - accuracy: 0.7418 - val_loss: 0.9161 - val_accuracy: 0.6855
Epoch 22/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7213 - accuracy: 0.7458 - val_loss: 0.9754 - val_accuracy: 0.6724

Running privacy report for epoch: 22

Epoch 23/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7133 - accuracy: 0.7487 - val_loss: 0.8936 - val_accuracy: 0.6984
Epoch 24/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.7072 - accuracy: 0.7504 - val_loss: 0.8872 - val_accuracy: 0.7002

Running privacy report for epoch: 24

Epoch 25/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6932 - accuracy: 0.7570 - val_loss: 0.9732 - val_accuracy: 0.6769
Epoch 26/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6883 - accuracy: 0.7578 - val_loss: 0.9332 - val_accuracy: 0.6798

Running privacy report for epoch: 26

Epoch 27/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6766 - accuracy: 0.7614 - val_loss: 0.9069 - val_accuracy: 0.6998
Epoch 28/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6656 - accuracy: 0.7662 - val_loss: 0.8879 - val_accuracy: 0.7011

Running privacy report for epoch: 28

Epoch 29/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6594 - accuracy: 0.7674 - val_loss: 0.8988 - val_accuracy: 0.7037
Epoch 30/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6499 - accuracy: 0.7700 - val_loss: 0.9086 - val_accuracy: 0.7001

Running privacy report for epoch: 30

Epoch 31/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6420 - accuracy: 0.7746 - val_loss: 0.8985 - val_accuracy: 0.7034
Epoch 32/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6354 - accuracy: 0.7742 - val_loss: 0.9089 - val_accuracy: 0.7018

Running privacy report for epoch: 32

Epoch 33/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6293 - accuracy: 0.7759 - val_loss: 0.9258 - val_accuracy: 0.6947
Epoch 34/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6192 - accuracy: 0.7851 - val_loss: 0.9326 - val_accuracy: 0.6976

Running privacy report for epoch: 34

Epoch 35/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6157 - accuracy: 0.7831 - val_loss: 0.9240 - val_accuracy: 0.6973
Epoch 36/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6063 - accuracy: 0.7853 - val_loss: 0.9504 - val_accuracy: 0.6971

Running privacy report for epoch: 36

Epoch 37/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.6036 - accuracy: 0.7867 - val_loss: 0.9025 - val_accuracy: 0.7094
Epoch 38/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5958 - accuracy: 0.7877 - val_loss: 0.9290 - val_accuracy: 0.6976

Running privacy report for epoch: 38

Epoch 39/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5900 - accuracy: 0.7919 - val_loss: 0.9379 - val_accuracy: 0.6963
Epoch 40/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5856 - accuracy: 0.7928 - val_loss: 0.9911 - val_accuracy: 0.6896

Running privacy report for epoch: 40

Epoch 41/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5772 - accuracy: 0.7944 - val_loss: 0.9093 - val_accuracy: 0.7059
Epoch 42/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5752 - accuracy: 0.7940 - val_loss: 0.9275 - val_accuracy: 0.7061

Running privacy report for epoch: 42

Epoch 43/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5645 - accuracy: 0.7998 - val_loss: 0.9208 - val_accuracy: 0.7025
Epoch 44/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5632 - accuracy: 0.8000 - val_loss: 0.9746 - val_accuracy: 0.6976

Running privacy report for epoch: 44

Epoch 45/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5557 - accuracy: 0.8045 - val_loss: 0.9211 - val_accuracy: 0.7098
Epoch 46/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5469 - accuracy: 0.8073 - val_loss: 0.9357 - val_accuracy: 0.7055

Running privacy report for epoch: 46

Epoch 47/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5438 - accuracy: 0.8062 - val_loss: 0.9495 - val_accuracy: 0.7025
Epoch 48/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5437 - accuracy: 0.8069 - val_loss: 0.9509 - val_accuracy: 0.6994

Running privacy report for epoch: 48

Epoch 49/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5414 - accuracy: 0.8066 - val_loss: 0.9780 - val_accuracy: 0.6939
Epoch 50/50
1000/1000 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.5321 - accuracy: 0.8108 - val_loss: 1.0109 - val_accuracy: 0.6846

Running privacy report for epoch: 50

Dönem Grafikleri

Modeli periyodik olarak (örneğin her 5 çağda bir) inceleyerek modelleri eğitirken gizlilik risklerinin nasıl olduğunu görselleştirebilirsiniz, en iyi performans / gizlilik takasıyla zaman içindeki noktayı seçebilirsiniz.

Üretmek için TF Gizlilik Üyelik Çıkarım Saldırı modülünü kullanın AttackResults . Bu AttackResults bir birleştirilir olsun AttackResultsCollection . TF Gizlilik Raporu sağlanan analiz için tasarlanmıştır AttackResultsCollection .

results = AttackResultsCollection(all_reports)
privacy_metrics = (PrivacyMetric.AUC, PrivacyMetric.ATTACKER_ADVANTAGE)
epoch_plot = privacy_report.plot_by_epochs(
  results, privacy_metrics=privacy_metrics)

png

Kural olarak, dönem sayısı arttıkça gizlilik açığının artma eğiliminde olduğunu görün. Bu, model varyantları ve farklı saldırgan türleri için geçerlidir.

İki katmanlı modeller (daha az evrişimli katmana sahip), genellikle üç katmanlı model benzerlerinden daha savunmasızdır.

Şimdi, gizlilik riskine göre model performansının nasıl değiştiğini görelim.

Gizlilik ve Yardımcı Program

privacy_metrics = (PrivacyMetric.AUC, PrivacyMetric.ATTACKER_ADVANTAGE)
utility_privacy_plot = privacy_report.plot_privacy_vs_accuracy(
  results, privacy_metrics=privacy_metrics)

for axis in utility_privacy_plot.axes:
 axis.set_xlabel('Validation accuracy')

png

Üç katmanlı modeller (belki de çok fazla parametre nedeniyle) yalnızca 0,85'lik bir dizi doğruluğu elde eder. İki katmanlı modeller, bu gizlilik riski düzeyi için kabaca eşit performans elde eder, ancak daha iyi doğruluk elde etmeye devam ederler.

İki katmanlı modellerin çizgisinin nasıl dikleştiğini de görebilirsiniz. Bu, tren doğruluğundaki ek marjinal kazanımların, büyük gizlilik açıkları pahasına geldiği anlamına gelir.

Bu eğitimin sonu. Kendi sonuçlarınızı analiz etmekten çekinmeyin.