به‌روزرسانی‌های گواهی توسعه‌دهنده TensorFlow

به همه کسانی که در آزمون گواهینامه توسعه دهنده TensorFlow موفق شدند تبریک می گویم. اعتبار مدارک شما به مدت 3 سال از تاریخ قبولی در آزمون معتبر است.

در حالی که ما مرحله بعدی را در برنامه گواهینامه خود ارزیابی می کنیم، امتحان گواهینامه TensorFlow را بسته ایم.