TensorFlow Merkezi

TensorFlow Hub, yeniden kullanılabilir makine öğrenimine yönelik açık bir depo ve kitaplıktır. tfhub.dev deposu önceden eğitilmiş birçok model sunar: metin yerleştirmeler, görüntü sınıflandırma modelleri, TF.js/TFLite modelleri ve çok daha fazlası. Depo topluluğa katkıda bulunanlara açıktır.

tensorflow_hub kitaplığı, bunları TensorFlow programınızda minimum miktarda kodla indirmenize ve yeniden kullanmanıza olanak tanır.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Sonraki adımlar