Help protect the Great Barrier Reef with TensorFlow on Kaggle Join Challenge

TensorFlow jest testowany i obsługiwany w następujących systemach 64-bitowych:

  • macOS 10.12.6 (Sierra) lub nowszy (brak obsługi GPU)
# Requires the latest pip
pip install --upgrade pip
# Current stable release for CPU and GPU pip install tensorflow
# Or try the preview build (unstable) pip install tf-nightly

Zainstalować TensorFlow z menedżera pakietów pip Pythona.

Oficjalne pakiety dostępne dla Ubuntu, Windows i macOS.

Patrz podręcznik GPU dla CUDA® obsługą kart.

Te obrazy TensorFlow dokowane są już skonfigurowane do uruchamiania TensorFlow. Dokowane kontenerów działa w środowisku wirtualnym i jest najprostszym sposobem, aby skonfigurować wsparcie GPU .

 docker pull tensorflow/tensorflow:latest  # Download latest stable image
docker run -it -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow:latest-jupyter # Start Jupyter server

Brak konieczności instalowania uruchom samouczki TensorFlow bezpośrednio w przeglądarce z Colaboratory , projektu badawczego Google stworzony, aby pomóc maszynie rozpowszechniania nauki edukacji i badań. Jest to środowisko notebooków Jupyter, które nie wymaga konfiguracji i działa całkowicie w chmurze. Przeczytaj wpis na blogu .

Stwórz swoją pierwszą aplikację ML

Twórz i wdrażaj modele TensorFlow w Internecie i na urządzeniach mobilnych.
TensorFlow.js to akcelerowana przez WebGL biblioteka JavaScript do trenowania i wdrażania modeli ML w przeglądarce, Node.js, urządzeniach mobilnych i nie tylko.
TensorFlow Lite to lekkie rozwiązanie dla urządzeń mobilnych i wbudowanych.